o nas  usługi  pracownicy  oferta  szkolenia  referencje  publikacje  praca  kontakt

- oferta -

Szanowni Państwo!

 1. Jesteśmy Spółką Doradztwa Podatkowego funkcjonującą od 1988r. Współpracujemy z wieloma przedsiębiorstwami m.in. z: Warszawy, Wrocławia, Zielonej Góry, Wałbrzycha, Kłodzka, Świebodzic, Chorzowa, Kielc.
 2. W ostatnim okresie czasu nasza Kancelaria została trzykrotnie sklasyfikowana w rankingach ogólnopolskich. "Gazeta Prawna " w rankingu z 17.02.2010r. sklasyfikowała nasze przedsiębiorstwo na 1 miejscu w Polsce wśród doradców podatkowych w kategorii podatków dochodowych. "Rzeczpospolita" w rankingu z 22 czerwca 2010r. sklasyfikowała nas na 1 miejscu w województwie dolnośląskim.
 3. Kadrę naszego przedsiębiorstwa stanowią prawnicy (w tym doradcy podatkowi), ekonomiści (również osoby z uprawnieniami do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych).

Świadczymy następujące usługi

 1. Reprezentowanie podmiotów gospodarczych w postępowaniu przed:
  • Urzędami i Izbami Skarbowymi,
  • Sądami Administracyjnym (Wojewódzkimi oraz Naczelnym),
 2. Doradztwo podatkowe,
 3. Optymalizacja podatkowa,
 4. Przygotowanie oraz prowadzenie przekształceń podmiotów gospodarczych,
 5. Reprezentowanie podmiotów gospodarczych w różnych postępowaniach administracyjnych i sądowych w ramach prokury,
 6. Reprezentowanie stron przy negocjacjach umów cywilno-prawnych,
 7. Prowadzenie szkoleń dla pracowników w zakresie stosowania prawa podatkowego, w tym:
  • podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych,
  • podatku od towarów i usług (VAT),
  • podatków lokalnych (od nieruchomości, transportowych),
  • procedur podatkowych,
 8. Prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników,
 9. Rejestrowanie podmiotów gospodarczych,
 10. Prowadzenie likwidacji podmiotów gospodarczych,
 11. Prowadzenie ewidencji księgowych:
  • księgi rachunkowe,
  • książki przychodów-rozchodów,
  • inne ewidencje,
 12. Rozliczanie podmiotów gospodarczych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 13. Przejmowanie odpowiedzialności za prowadzenie księgowości i rozliczenia podatkowe w ramach outsourcingu.
 14. Pomoc przy egzekucji podatków
 15. Odzyskiwanie podatków i zasiłków z zagranicy.
  Współpracujemy z firmą CUF Sp. z o.o. w Poznaniu. Dzięki temu przyjmujemy dokumenty dotyczące zwrotów podatku zagranicznego z takich krajów jak: Holandia, Anglia, Niemcy, Szwecja, Irlandia, Norwegia, Belgia, Austria, Dania, USA.

Przykładowe oferty

Powyższy katalog jest przykładowy i nie wyczerpuje zakresu usług, które świadczy Kancelaria. Możemy na Państwa życzenie prowadzić szereg działań w zakresie doradztwa podatkowego i doradztwa związanego z prowadzeniem interesów, powyżej nie wskazanych. Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszych usług.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy o kontakt telefoniczny, e-mailem, bądź osobisty: od poniedziałku do piątku, od 8.00 do 16.00. Obsługa jest możliwa zarówno w języku polskim jak i innych językach.

Literatura

Informujemy, że na rynku dostępna jest książka współautorstwa Prezesa naszej Firmy Sławomira Zielenia pt. "Leasing w świetle prawa cywilnego i podatkowego".

Ksišżka

Waldemar Szewc, Sławomir Zieleń
Leasing w świetle prawa cywilnego i podatkowego

Wydawnictwo: Difin
Rok Wydania: 2006
Oprawa: miękka
Ilość stron: 284
Cena: 60 zł


Publikacja w sposób kompleksowy ujmuje istotę leasingu. Autorzy - doświadczeni praktycy - omawiają w sposób bardzo przystępny tę popularną, choć jak się okazuje, nie najlepiej znaną problematykę. Szczególnie cenne są podpowiedzi dla leasingobiorców. Dzięki tej książce zostają oni uzbrojeni w argumentację do negocjacji z leasingodawcami. Dowiedzą się jakie zapisy umów są dla nich korzystne. Autorzy wskazują też na te elementy umów, które mogą okazać się bardzo groźne dla leasingobiorców. Zarówno finansujący (leasingodawcy) jak i korzystający (leasingobiorcy) otrzymają kompendium wiedzy związanej z prawidłowym rozliczeniem podatków dochodowych i VAT w związku z umową leasingową.

Przykłady podane w książce pozwalają dopasować określone rozwiązanie podatkowe do stanu faktycznego występującego w rzeczywistości. Obszerne orzecznictwo sądowe, czy też przegląd wypowiedzi organów podatkowych, pozwała zrozumieć istotę regulacji podatkowych. Autorzy nie uchylają się od przedstawiania swojego stanowiska w odniesieniu do opinii organów podatkowych, czy też sądów.

Publikacja adresowana jest do szerokiego kręgu odbiorców - stron umowy leasingowej: finansujących (leasingodawców) i korzystających (leasingobiorców), jak również do doradców podatkowych i właścicieli biur rachunkowych. Warto też, aby sięgnęli po nią przedstawiciele organów skarbowych, gdyż perspektywa leasingu w niej przedstawiona, zarówno prawna jak i podatkowa, powinna być brana pod uwagę przy wymiarze zobowiązań podatkowych.


Książka

Obrót nieruchomościami a podatki dochodowe i VAT. Problemy praktyczne - 2011

Autor: Sławomir Zieleń
Format: B5
Ilość stron: 976
Cena: 110 zł


Książka ta jest poradnikiem poświęconym osobom, które zajmują się obrotem bądź najmem (dzierżawą)  nieruchomości. Dotyczy tych ,którzy planują dokonanie transakcji tylko raz, jak i tych, którzy profesjonalnie zajmują się obrotem nieruchomościami.
 

  W publikacji:
 • skomentowano zasady opodatkowania zbycia nieruchomości nabytych w różnych okresach czasu,
 • omówiono problematykę nieruchomościami prywatnymi i komercyjnymi.
 
Część publikacji jest poświęcona najmowi (obliczanie dochodu, różnice między najmem a działalnością gospodarczą, ewidencje)-również temu, który wynika z unikania podwójnego opodatkowania.
 
  Przeanalizowano także obowiązki deklaracyjne i ewidencyjne oraz omówiono problemy dotyczące:
 • czynności opodatkowanych VAT,
 • podatników VAT (np. czy rolnik sprzedający działki budowlane jest podatnikiem ?),
 • momentu powstania zobowiązania i jego wysokości,
 • miejsca świadczenia czynności,
 • stawki VAT ,
 • możliwości refakturowania.
Stan prawny aktualny na 2011 rok.


Książka

Świadczenia pracownicze w ujęciu podatkowym. Problemy praktyczne- 2011

Autor: Sławomir Zieleń
Format: B5
Ilość stron: 528
Cena: 75 zł


W tej pozycji, aktualnej po zmianie Kodeksu Pracy dotyczącej szkoleń, znajdziecie Państwo rozwiązanie problemów podatkowych występujących na  styku pracodawca - pracownik.
 

  Między innymi:
 • wyjazdu służbowego również w nawiązaniu do zmiany ustawy o czasie pracy kierowców,
 • opodatkowania różne przychody ze stosunku pracy,
 • przychodów pracowniczych w podatku dochodowym,
 • świadczeń medycznych, w tym w świetle orzecznictwa NSA,
 • momentu uzyskania przychodów przez pracownika,
 • wydatków na świadczenia pracownicze i ich zaliczenie do koszty pracodawcy,
 • obowiązków pracodawcy jako płatnika zaliczek na podatek dochodowy.
Stan prawny aktualny na 2011 rok.


Książka

Świadczenia pracownicze w ujęciu podatkowym. Problemy praktyczne - 2012

Autor: Sławomir Zieleń
Format: B5
Ilość stron: 612
Cena: 75 zł


Publikacja ta poświęcona jest aspektom podatkowym, związanym z wypłatami dla pracowników.
Pracodawcy dowiedzą się m.in. jak odróżnić umowę o pracę od umów zlecenia, o dzieło czy też praw autorskich.
Omówione zostały przychody ze stosunku pracy (zarówno wynagrodzenia jak i odprawy, premie, świadczenia nieodpłatne itp.). Duża część książki poświęcona jest przychodom pracownika, zwolnionym od podatku, np.:

 • ekwiwalentom,
 • delegacjom,
 • odszkodowaniom,
 • jazdom lokalnym,
 • szkoleniom,
 • dopłatom z ZFŚS.

W pozycji tej pracodawca znajdzie też część poświęconą jego kosztom wynikającym z obciążeń
na rzecz pracowników. Omówione zostały obowiązki zakładu pracy jako płatnika. Zajęto się również obowiązkami pracodawcy, związanymi z pracownikami - cudzoziemcami.

Książka jest wzbogacona o aktualne deklaracje, zeznania i oświadczenia związane z pracownikami
oraz obowiązujące przepisy.

Stan prawny aktualny na 2012 rok.


Książka

Obrót nieruchomościami a podatki dochodowe i VAT. Problemy praktyczne 2012

Autor: Sławomir Zieleń
Format: B5
Ilość stron: 1000
Cena: 105 zł


Pozycja zawiera aktualne interpretacje, dotyczące podatków dochodowych i VAT występujących przy zbywaniu nieruchomości oraz ich najmie (dzierżawie). Książka będzie pomocna m.in. przy kwalifikacji zbycia nieruchomości do odpowiedniego źródła przychodów, określenia daty nabycia nieruchomości i wyliczenia przychodu. Prześledzone też zostaną możliwe do zastosowania ulgi. W części dotyczącej VAT, czytelnik dowie się m.in.:

 • o niuansach dotyczących użytkowania wieczystego, pojęciu podatnika (szczególnie w kontekście wyroków TSWE z września 2011r. C-180-1/10),
 • powstania obowiązku podatkowego,
 • podstawy opodatkowania.

W publikacji przedstawiono też zasady ustalenia stawek podatkowych (szczególnie przy refakturowaniu).

Stan prawny aktualny na 2012 rok.


15.12.2016
Konferencja jubileuszowa z okazji 20-lecia ustawy o doradztwie podatkowym
Dnia 14 grudnia odbyła się w Warszawie Konferencja jubileuszowa z okazji 20-lecia ustawy o doradztwie podatkowym
(Czytaj dalej)

31.03.2016
X Ranking Firm i Doradców Podatkowych
31 marca 2016 r., "Dziennik - Gazeta Prawna" ogłosiła wyniki X Rankingu Firm i Doradców Podatkowych. W kategorii Firmy z...
(Czytaj dalej)

11.03.2014
VIII Ranking Firm i Doradców Podatkowych
11 marca 2014 r., „Dziennik – Gazeta Prawna” ogłosiła wyniki VIII Rankingu Firm i Doradców Podatkowych. W kategorii „Fir...
(Czytaj dalej)

13.03.2013
VII Ranking Firm i Doradców Podatkowych
13 marca 2013r., "Dziennik - Gazeta Prawna" ogłosiła wyniki VII Rankingu Firm i Doradców Podatkowych. W kategorii "Firmy...
(Czytaj dalej)

22.03.2012
VI Ranking Firm i Doradców Podatkowych
22 marca 2012r., "Dziennik - Gazeta Prawna" ogłosiła wyniki VI Rankingu Firm i Doradców Podatkowych. W kategorii "Firmy ...
(Czytaj dalej)

14.02.2010
Ranking Doradców Podatkowych
Sławomir Zieleń osiągnął 1 miejsce z tytułu "Najlepsi Doradcy Podatkowi" w kategorii "Podatki dochodowe"- w rankingu Dzi...
(Czytaj dalej)

23.01.2008
"Gazeta Prawna" ogłosiła wyniki II Rankingu Doradców Podatkowych.
23 stycznia 2008r. "Gazeta Prawna" ogłosiła wyniki II Rankingu Doradców Podatkowych. W kategorii "firmy zatrudniające 2...
(Czytaj dalej)

21.06.2007
Ranking firm doradztwa podatkowego
Dziennik "Rzeczpospolita" ogłosił wyniki pierwszej edycji Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego. W rekomendacjach indywid...
(Czytaj dalej)

Góra