o nas  usługi  pracownicy  oferta  szkolenia  referencje  publikacje  praca  kontakt

- oferta -

Spis przykładowych ofert

Oferta ogólna

Nie ulega wątpliwości, iż na efektywne prowadzenie działalności gospodarczej przez Państwa ogromny wpływ ma odpowiednia polityka podatkowa. W takiej sytuacji pomoc profesjonalnych doradców podatkowych mająca na celu właściwą interpretację przepisów prawa podatkowego wydaje się niezbędna.

Dlatego też chcielibyśmy przedstawić Państwu ofertę usług świadczonych przez naszą spółkę.

Do najczęściej świadczonych usług należą:
 • prowadzenie ewidencji księgowych;
 • nadzór głównego księgowego nad prowadzona przez Klienta ewidencją księgową;
 • konsultacje w zakresie bieżących problemów podatkowych mające na celu zaproponowanie rozwiązań najbardziej optymalnych z punktu widzenia polityki podatkowej przedsiębiorstwa;
 • tworzenie zabezpieczeń formalno - prawnych prowadzonej działalności (m.in. pomoc prawna w zakresie przekształceń form działalności, pomoc przy likwidacji podmiotów gospodarczych, rejestrowanie podmiotów gospodarczych, reprezentowanie stron przy negocjacjach umów cywilno-prawnych, analiza tych umów) pozwalających zoptymalizować obciążenia podatkowe naszych Klientów;
 • przedstawienie - na życzenie Klienta - naszego stanowiska w danej sprawie w formie opinii prawno - podatkowej;
 • reprezentowanie naszych Klientów w sprawach podatkowych przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi (wojewódzkimi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym)
 • dokonywanie weryfikacji decyzji ostatecznych pod kątem możliwości wznowienia postępowania i reprezentowanie w tych sprawach klientów, dzięki wprowadzonej z dniem 1.09.2005r. nowelizacji Ordynacji Podatkowej ustanawiającej nową przesłankę wznowienia postępowania.

Usługi te wykonujemy w formie ustalonej z Klientem (umowa o stałe doradztwo lub praca nad indywidualnymi zleceniami, umowa o nadzór głównego księgowego, umowa o prowadzenie ewidencji księgowej).

W załączeniu przedkładamy Państwu:
 • projekt umowy o stałe doradztwo, której zakres obejmuje m. in.:
  • udzielanie zleceniodawcy porad, opinii i wyjaśnień z tytułu jego zobowiązań podatkowych,
  • informowanie o zasadniczych zmianach systemu podatkowego,
  • umożliwienie przedstawicielowi zleceniodawcy, wzięcia udziału w seminariach organizowanych przez zleceniobiorcę bez dodatkowej odpłatności z tego tytułu,
  • wykonywanie analiz ksiąg podatkowych-jeżeli zleceniodawca zlecił również prowadzenie całej swojej dokumentacji do celów podatkowych- w zakresie:
   • pełnego bilansowego podsumowania roku
   • analizy rentowności oraz sugestie rozwiązań podatkowych optymalizujących wysokość podatku dochodowego i VAT.
 • projekt umowy o nadzór głównego księgowego, polegający na:
  • sprawowaniu nadzoru nad prawidłowością dekretacji dokumentów księgowych z uwzględnieniem przyjętych przez zlecającego zarządzeń w sprawie zakładowego planu kont i opisu przyjętych zasad rachunkowości,
  • sporządzaniu dokumentów (deklaracji) niezbędnych do rozliczenia z obowiązków podatkowych (za wyjątkiem indywidualnych PIT pracowników);
  • sporządzeniu sprawozdania finansowego oraz sprawozdań statystycznych,
  • udzielaniu instruktażu służbom księgowym Zleceniodawcy w zakresie przygotowywania dokumentacji źródłowej niezbędnej do realizacji niniejszej umowy,
 • projekt umowy audytu podatkowego w ramach, której przeprowadzamy audyt pełny lub częściowy w zakresie zgodności z przepisami prawa podatkowego rozliczeń, składanych deklaracji, posiadanych dokumentów księgowych w zakresie podatku dochodowego, od towarów i usług, rolnego, od nieruchomości lub umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania obejmującego wskazany okres.

Przedstawione Państwu projekty umów stanowią ogólne zasady i warunki świadczenia w/w usług, które w przypadku zainteresowania z Państwa strony, będziemy zgodnie z Państwa intencją modyfikować.

Przy świadczeniu usług doradztwa nie ograniczamy się jedynie do kwestii ściśle podatkowych, firma nasza gwarantuje również inne elementy obsługi prawnej naszym Klientom. Prowadzimy sprawy z zakresu prawa handlowego (przygotowywanie kontraktów, negocjowanie umów), prawa spółek (doradztwo w zakresie wyboru dogodnej formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej, tworzenie spółek, w tym w szczególności spółek osobowych i kapitałowych, postępowanie rejestrowe) oraz prawa upadłościowego i naprawczego. W naszej Kancelarii pracuje zespół prawników, będących specjalistami w dziedzinie prawa podatkowego, cywilnego, gospodarczego, upadłościowego i naprawczego.

Cieszymy się dużym zaufaniem ze strony naszych Klientów, co jest wynikiem ciężkiej i wytrwałej pracy.

Posiadamy szybki dostęp do informacji niezbędnych do podejmowania właściwych decyzji, co jest ważnym elementem znajdującym odzwierciedlenie w obecnej sytuacji gospodarczej.

Mamy nadzieję, że skorzystają Państwo z naszej oferty. W przypadku zainteresowania usługami prosimy o kontakt.

Z wyrazami szacunku

Doradca Podatkowy
Sławomir Zieleń

Spis przykładowych ofert


15.12.2016
Konferencja jubileuszowa z okazji 20-lecia ustawy o doradztwie podatkowym
Dnia 14 grudnia odbyła się w Warszawie Konferencja jubileuszowa z okazji 20-lecia ustawy o doradztwie podatkowym
(Czytaj dalej)

31.03.2016
X Ranking Firm i Doradców Podatkowych
31 marca 2016 r., "Dziennik - Gazeta Prawna" ogłosiła wyniki X Rankingu Firm i Doradców Podatkowych. W kategorii Firmy z...
(Czytaj dalej)

11.03.2014
VIII Ranking Firm i Doradców Podatkowych
11 marca 2014 r., „Dziennik – Gazeta Prawna” ogłosiła wyniki VIII Rankingu Firm i Doradców Podatkowych. W kategorii „Fir...
(Czytaj dalej)

13.03.2013
VII Ranking Firm i Doradców Podatkowych
13 marca 2013r., "Dziennik - Gazeta Prawna" ogłosiła wyniki VII Rankingu Firm i Doradców Podatkowych. W kategorii "Firmy...
(Czytaj dalej)

22.03.2012
VI Ranking Firm i Doradców Podatkowych
22 marca 2012r., "Dziennik - Gazeta Prawna" ogłosiła wyniki VI Rankingu Firm i Doradców Podatkowych. W kategorii "Firmy ...
(Czytaj dalej)

14.02.2010
Ranking Doradców Podatkowych
Sławomir Zieleń osiągnął 1 miejsce z tytułu "Najlepsi Doradcy Podatkowi" w kategorii "Podatki dochodowe"- w rankingu Dzi...
(Czytaj dalej)

23.01.2008
"Gazeta Prawna" ogłosiła wyniki II Rankingu Doradców Podatkowych.
23 stycznia 2008r. "Gazeta Prawna" ogłosiła wyniki II Rankingu Doradców Podatkowych. W kategorii "firmy zatrudniające 2...
(Czytaj dalej)

21.06.2007
Ranking firm doradztwa podatkowego
Dziennik "Rzeczpospolita" ogłosił wyniki pierwszej edycji Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego. W rekomendacjach indywid...
(Czytaj dalej)

Góra