o nas  usługi  pracownicy  oferta  szkolenia  referencje  publikacje  praca  kontakt

- oferta -

Spis przykładowych ofert

Monitoring kadrowo-płacowy

Na zlecenie klienta świadczymy szereg usług w zakresie monitoringu kadrowo - płacowego. Usługi te mogą również zostać włączone do zakresu usług standardowych zgodnie z zapotrzebowaniem zlecającego:

Korekty deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS

 • wyjaśnianie błędów w dokumentach przekazanych do ZUS oraz o zastosowanej korekcie danych, zwanych WDR z okresu poprzedzającego współpracę;
 • Przygotowywanie korygujących deklaracji rozliczeniowych,
 • Przygotowywanie korygujących deklaracji zgłoszeniowych,
 • Analiza i weryfikacja danych zawartych w programie "Płatnik" Klienta

Przeglądy dokumentacji dotyczącej wynagrodzeń, audyty kadrowe, stały monitoring
Celem audytu jest kompleksowe zbadanie prawidłowości kalkulacji wynagrodzeń i naliczenia wszystkich obciążeń z tym związanych w aspekcie obowiązujących przepisów prawnych na przykładzie analizy dokumentacji dotyczącej wskazanego przez Klienta okresu.

 • Audyt dokumentacji kadrowo-płacowej u Klientów posiadających własne działy kadrowo-płacowe zakończony przedstawieniem raportu;
 • Pełna weryfikacja prawidłowości naliczeń wynagrodzeń dla pracowników Klienta
 • Kontrola świadczeń z ubezpieczenia społecznego - weryfikacja dokumentacji zasiłkowej, okresów pobierania zasiłków oraz wysokości naliczonych świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa,
 • Weryfikacja sporządzonych deklaracji ZUS DRA, PIT-4R, PIT-8AR
 • Weryfikacja dokumentacji kadrowej pracowników pod względem zgodności z przepisami prawa pracy
 • Weryfikacja dokumentacji związanej z urlopami wypoczynkowymi
 • Weryfikacja dokumentacji związanej z absencjami pracowników
 • Weryfikacja prawidłowości rozliczania czasu pracy
 • Asysta podczas kontroli zewnętrznych (Urząd Skarbowy, ZUS, Państwowa Inspekcja Pracy) u Klienta, przygotowywanie wyjaśnień - odwołań oraz wykonywanie zaleceń pokontrolnych;
 • Weryfikacja dokumentacji dotyczącej umów zleceń i umów o dzieło
 • Kontrola zrealizowanych przelewów wynagrodzeń na rachunki bankowe pracowników z wyliczeniami z list płac
 • Wyprowadzanie zaległości w dokumentacji kadrowo-płacowej Klienta;

Pozostałe usługi dodatkowe

 • Opracowywanie Regulaminów Pracy
 • Opracowywanie Regulaminów Wynagradzania
 • Opracowywanie Regulaminów ZFŚS
 • Opracowywanie wzoru umowy o pracę z indywidualnymi zapisami
 • Przygotowywanie dokumentów kadrowych, w przypadku obsługi płacowej
 • Konsultacje e-mail w zakresie bieżących spraw kadrowo-płacowych
 • Przygotowywanie i wysłanie zgłoszenia Pracodawcy do PIP
 • Przygotowywanie i złożenie zgłoszenia Pracodawcy w ZUS
 • Przygotowywanie indywidualnych raportów w formacie Excel zgodnie z wytycznymi Zlecającego

Jeżeli są Państwo zainteresowani naszą ofertą zachęcamy do zapytania o ofertę, która ułatwi nam początkową wycenę usług. Mogą również Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami telefonicznie lub mailowo.

Osoba do kontaktu w sprawie oferty:
 
Iwona Kocięda - Specjalista ds. kadr i płac
"Sławomir Zieleń i Wspólnicy" Sp. z o.o.
Rynek 18/2 58-300 Wałbrzych
tel./ fax. (074) 842-35-52 (wew.22)
e mail: i.kocieda@slawomirzielen.com.pl

Spis przykładowych ofert


15.12.2016
Konferencja jubileuszowa z okazji 20-lecia ustawy o doradztwie podatkowym
Dnia 14 grudnia odbyła się w Warszawie Konferencja jubileuszowa z okazji 20-lecia ustawy o doradztwie podatkowym
(Czytaj dalej)

31.03.2016
X Ranking Firm i Doradców Podatkowych
31 marca 2016 r., "Dziennik - Gazeta Prawna" ogłosiła wyniki X Rankingu Firm i Doradców Podatkowych. W kategorii Firmy z...
(Czytaj dalej)

11.03.2014
VIII Ranking Firm i Doradców Podatkowych
11 marca 2014 r., „Dziennik – Gazeta Prawna” ogłosiła wyniki VIII Rankingu Firm i Doradców Podatkowych. W kategorii „Fir...
(Czytaj dalej)

13.03.2013
VII Ranking Firm i Doradców Podatkowych
13 marca 2013r., "Dziennik - Gazeta Prawna" ogłosiła wyniki VII Rankingu Firm i Doradców Podatkowych. W kategorii "Firmy...
(Czytaj dalej)

22.03.2012
VI Ranking Firm i Doradców Podatkowych
22 marca 2012r., "Dziennik - Gazeta Prawna" ogłosiła wyniki VI Rankingu Firm i Doradców Podatkowych. W kategorii "Firmy ...
(Czytaj dalej)

14.02.2010
Ranking Doradców Podatkowych
Sławomir Zieleń osiągnął 1 miejsce z tytułu "Najlepsi Doradcy Podatkowi" w kategorii "Podatki dochodowe"- w rankingu Dzi...
(Czytaj dalej)

23.01.2008
"Gazeta Prawna" ogłosiła wyniki II Rankingu Doradców Podatkowych.
23 stycznia 2008r. "Gazeta Prawna" ogłosiła wyniki II Rankingu Doradców Podatkowych. W kategorii "firmy zatrudniające 2...
(Czytaj dalej)

21.06.2007
Ranking firm doradztwa podatkowego
Dziennik "Rzeczpospolita" ogłosił wyniki pierwszej edycji Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego. W rekomendacjach indywid...
(Czytaj dalej)

Góra