o nas  usługi  pracownicy  oferta  szkolenia  referencje  publikacje  praca  kontakt

- pracownicy -

 1. Sławomir Zieleń - właściciel - Doradca Podatkowy. Magister Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu. Posiada wpis nr 02011 na listę doradców podatkowych prowadzoną przez Krajową Radę Doradców Podatkowych. Prowadzi działalność od 1991 roku. Ukończył studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

  Uzupełniał wiedzę m.in. na:
  • studiach na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego - 1986 (Magister Prawa)
  • studiach podyplomowych na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu - 1992 (zarządzanie i marketing) z wynikiem bardzo dobrym
  • studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu - 1997 (podatki i rachunkowość), studia ukończone z wyróżnieniem.
  • studiach doktoranckich w Polskiej Akademii Nauk - Instytut Nauk Prawnych - 2008

  Sławomir Zieleń był v-ce przewodniczącym Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Przewodniczący w Komisji Prawa Podatkowego. Przewodniczył również Komisji Krajowej Rady ds. Inicjatywy Obywatelskiej zmiany ustawy "Ordynacja Podatkowa". Uczestniczy w pracach Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. doradztwa podatkowego (3 kadencja).Były członek Rady Konsultacyjnej "Fiskusa". Były Prezydent ROTARY CLUB Wałbrzych - Świdnica.

  Autor publikacji między innymi w Gazecie Prawnej, Rzeczpospolitej, Forum Doradców Podatkowych, Doradcy Podatnika, Vademecum Przedsiębiorcy, "Fiskusie". Współautor audycji radiowych na temat podatków w radio BRW Wałbrzych, radio Sudety Dzierżoniów, Polskie Radio Wrocław i telewizyjnych (TVP 1).

  Współautor książki pt. "Leasing w świetle prawa cywilnego i podatkowego", 2006r.oraz autor takich książek jak:
  • "Obrót nieruchomościami a podatki dochodowe i VAT. Problemy praktyczne - 2011"
  • "Świadczenia pracownicze w ujęciu podatkowym. Problemy praktyczne- 2011"
  • "Obrót nieruchomościami a podatki dochodowe i VAT. Problemy praktyczne 2012"
  • "Świadczenia pracownicze w ujęciu podatkowym. Problemy praktyczne- 2012"
  W rankingach Gazety Prawnej zajmował następujące miejsca:
  • w rankingu z 30 stycznia 2007r. "Gazeta Prawna" sklasyfikowała jego Przedsiębiorstwo na 27 miejscu w Polsce wśród firm doradztwa podatkowego;
  • 23 stycznia 2008r. "Gazeta Prawna" ogłosiła wyniki II Rankingu Doradców Podatkowych. W kategorii "firmy zatrudniające 2 i mniej doradców" Kancelaria została sklasyfikowana na 2 miejscu w Polsce;
  • w ogólnopolskim rankingu "Dziennik Gazeta Prawna " z 17.02.2010 notowany na 1 miejscu w Polsce wśród doradców podatkowych w kategorii podatków dochodowych,
  • 22 marca 2012r., "Dziennik - Gazeta Prawna" ogłosiła wyniki VI Rankingu Firm i Doradców Podatkowych. W kategorii "Firmy zatrudniające dwóch i mniej doradców" jego Kancelaria została sklasyfikowana na 23 miejscu w Polsce.
  "Rzeczpospolita" w rankingach:
  • z 21 czerwca 2007r. sklasyfikowała doradcę podatkowego Sławomira Zielenia na:
   • 4 miejscu w Polsce w zakresie podatku VAT,
   • 4 miejsce w Polsce w zakresie procedury podatkowej.
  • z 24 czerwca 2009r. sklasyfikowała jego Kancelarię na 1 miejscu wśród firm na Dolnym Śląsku pod względem wysokości przychodów za rok 2008;
  • z 22 czerwca 2010r. sklasyfikowano jego Kancelarię na 1 miejscu w województwie dolnośląskim.
  Prowadził wykłady m.in. dla:
  • Stowarzyszenia Doradców Podatkowych we Wrocławiu,
  • Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Świdnicy,
  • Krajowej Izby Doradców Podatkowych - Oddziały:
   • Podkarpacki
   • Podlaski
   • Dolnośląski
   • Śląski
   • Świętokrzyski
   • Opolski
   • Zachodniopomorski
   • Mazowiecki
   • Lubelski
  • Instytutu Studiów Podatkowych "Modzelewski i Wspólnicy" w Warszawie,
  • "Univers Jacyno - Modzelewski" w Zielonej Górze.

  Specjalizacja:
  Zagadnienia związane z prawem gospodarczym, cywilnym i podatkowym, a w szczególności w zakresie prawa spółek, przekształceń, audytu prawno-podatkowego przedsiębiorstw, prowadzenia negocjacji. Optymalizacja opodatkowania. Reprezentacja przed NSA i WSA.

  DOTYCHCZASOWE OSIĄGNIĘCIA:
  1. Tytuł Doradcy Podatkowego - Egzamin Państwowy z tego zakresu, (wpis stały na listę doradców)
  2. Doświadczenie dydaktyczne:
   1. seria wykładów dla Polskiej Telefonii Cyfrowej "ERA" (za pośrednictwem Instytutu Wspierania Przedsiębiorczości Wrocław) na temat leasingu: (aspekty prawne-podatkowe-bilansowe), podatku VAT w UE oraz strategii podatkowych dla przedsiębiorców
   2. wykłady dla doradców podatkowych, tj. na rzecz:
    • Krajowej Izby Doradców Podatkowych- Oddziały Regionalne we Wrocławiu, Katowicach, Rzeszowie, Białymstoku, Zielonej Górze, Białymstoku, Lublinie, Opolu
    • Seria wykładów w ramach podyplomowego Studium Doradców Podatkowych - prowadzonych przez Instytut Studiów Podatkowych "Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. w Warszawie" (Warszawa - Katowice - Kraków-Poznań)
    • Wykłady i seminaria dla Przedsiębiorców, m in.:
     1. zrzeszonych w Sudeckiej Izbie Przemysłowo Handlowej w Świdnicy
     2. w ramach "Software Konferencje" w Warszawie
     3. dla Grupy Impel Polska,
     4. w ramach programu szkoleń dla Przedsiębiorców organizowane przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego 2001r (około 40 firm)
     5. inne firmy (około 100 firm) - bezpośrednio lub przez firmy szkoleniowe
      • Uniwers Jacyno - Modzelewski Zielona Góra
      • Instytut Wspierania Przedsiębiorstw we Wrocławiu
      • BPF Wrocław
      • Blue Tax Wrocław
  3. Praca naukowo - badawcza
   1. udział w Radzie Konsultacyjnej wydawnictwa "Forum Doradców Podatkowych" w Krakowie
   2. artykuły związane z podatkami , publikowane w:
    • Gazecie Prawnej,
    • Vademecum Przedsiębiorcy i Podatnika,
    • Forum Doradców Podatkowych,
    • Fiskus,
    • Rzeczpospolita,
    • Wydawnictwo Wolters-Kluwer.
   3. studia doktoranckie.
  4. Opinie, miedzy innymi na rzecz:
   1. Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej w Wałbrzychu,
   2. Aeroklubu Polskiego w Lesznie,
   3. Urzędu Miejskiego w Białymstoku,
   4. "Drill Lab"Spółka z o.o. w Zielonej Górze,
   5. "A.L.V. Link"Sp. z o.o. w Wałbrzychu
   6. Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Wałbrzychu;
   7. Fabryki Porcelany "Krzysztof ''w Wałbrzychu;
   8. Uzdrowiskowej Gminy Szczawno - Zdrój;
   9. Gminy Duszniki - Zdrój;
   10. TBS Bielawa;
   11. Miejskiego Zarządu Budynków w Wałbrzychu;
   12. Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu,
   13. Miejskiego Zarządu Budynkami Mieszkalnymi w Bielawie,
   14. "AGROMA" Spółka z o.o. we Wrocławiu,
   15. "SYSTEMY I TECHNOLOGIE" Spółka z o.o. w Polkowicach,
   16. "MEBLE POLONIA" Sp. z o.o. we Wrocławiu,
   17. Spółki Celowej- Wałbrzyskie Centrum Sportowo- Rekreacyjne AQUA ZDRÓJ Sp.zo.o z siedzibą w Wałbrzychu,
   18. Gminy Wałbrzych,
   19. Około 400 mniejszych projektów.
  5. Przekształcenia
   1. jednostek (zakładów) budżetowych w firmy komercyjne,
   2. podmiotów gospodarczych (spółki cywilne -handlowe- indywidualna działalność gospodarcza)
  6. Działania w zakresie:
   • zakładania przedsiębiorstw,
   • wyboru formy prawnej i podatkowej,
   • dokumentacji,
   • rejestracji.
  7. Prowadzenie ewidencji podatkowych i innych finansowych. Sporządzanie biznes planów, analiz dla celów kredytowych, etc.
  8. Reprezentacja podmiotów gospodarczych:
   • pełna (w ramach prokury) oraz stałego wykonywania usługi prawnej,
   • ograniczona ( w zakresie spraw podatkowych) do problematyki podatkowej: Urzędy Skarbowe, Urzędy Kontroli Skarbowej, Gminy, Izby Skarbowe, Wojewódzkie i Naczelny Sąd Administracyjny,
  9. W sporze z udziałem Kancelarii - WSA we Wrocławiu wystąpił z pytaniem prejudycjalnym do ETS/sprawa sygn. akt: C-544/07 Ruffler. TSUE rozstrzygnął sprawę na korzyść podatnika.
 2.  
   
 3. Joanna Musiał - asystentka Prezesa Zarządu

  Ukończyła studia magisterskie na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu o specjalności: rachunkowość i auditing.

 4. Iwona Rawska - księgowa

  Specjalizacja:
  Prowadzenie ksiąg rachunkowych, ksiąg przychodów i rozchodów, porad w sprawach kadrowo - płacowych.

 5. Elżbieta Konarzewska - księgowa

  Specjalizacja:
  Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów.

 6. Magdalena Włodarska - Specjalista do spraw kadr i płac oraz ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
  Ukończone studia: Studia magisterskie w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu o specjalności: Rachunkowość i Finanse

Dodatkowe:

Oprócz stałej grupy pracowników, usługi na rzecz spółki świadczą miedzy innymi:
 • informatycy
 • prawnicy z dużym doświadczeniem procesowym oraz w zakresie, prawa gospodarczego i handlowego
 • inne Kancelarie Doradztwa Podatkowego (Kłodzko, Legnica, Jelenia Góra, Wrocław), tworzące wraz z naszą firmą Zachodnie Konsorcjum Doradcze TAXUS
 • Polskie Konsorcjum Doradcze (około 80 podmiotów z całej Polski, o różnych specjalizacjach)
 • Kancelarie adwokackie w Krakowie, Warszawie, Wałbrzychu, Wrocławiu

15.12.2016
Konferencja jubileuszowa z okazji 20-lecia ustawy o doradztwie podatkowym
Dnia 14 grudnia odbyła się w Warszawie Konferencja jubileuszowa z okazji 20-lecia ustawy o doradztwie podatkowym
(Czytaj dalej)

31.03.2016
X Ranking Firm i Doradców Podatkowych
31 marca 2016 r., "Dziennik - Gazeta Prawna" ogłosiła wyniki X Rankingu Firm i Doradców Podatkowych. W kategorii Firmy z...
(Czytaj dalej)

11.03.2014
VIII Ranking Firm i Doradców Podatkowych
11 marca 2014 r., „Dziennik – Gazeta Prawna” ogłosiła wyniki VIII Rankingu Firm i Doradców Podatkowych. W kategorii „Fir...
(Czytaj dalej)

13.03.2013
VII Ranking Firm i Doradców Podatkowych
13 marca 2013r., "Dziennik - Gazeta Prawna" ogłosiła wyniki VII Rankingu Firm i Doradców Podatkowych. W kategorii "Firmy...
(Czytaj dalej)

22.03.2012
VI Ranking Firm i Doradców Podatkowych
22 marca 2012r., "Dziennik - Gazeta Prawna" ogłosiła wyniki VI Rankingu Firm i Doradców Podatkowych. W kategorii "Firmy ...
(Czytaj dalej)

14.02.2010
Ranking Doradców Podatkowych
Sławomir Zieleń osiągnął 1 miejsce z tytułu "Najlepsi Doradcy Podatkowi" w kategorii "Podatki dochodowe"- w rankingu Dzi...
(Czytaj dalej)

23.01.2008
"Gazeta Prawna" ogłosiła wyniki II Rankingu Doradców Podatkowych.
23 stycznia 2008r. "Gazeta Prawna" ogłosiła wyniki II Rankingu Doradców Podatkowych. W kategorii "firmy zatrudniające 2...
(Czytaj dalej)

21.06.2007
Ranking firm doradztwa podatkowego
Dziennik "Rzeczpospolita" ogłosił wyniki pierwszej edycji Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego. W rekomendacjach indywid...
(Czytaj dalej)

Góra