o nas  usługi  pracownicy  oferta  szkolenia  referencje  publikacje  praca  kontakt

- usługi -

Zakres i formy świadczonych usług

W związku z tym, że Kancelaria zatrudnia na stałe grupę pracowników, a także współpracuje z innymi firmami przy wybranych projektach z różnych dziedzin prawa, z ekonomii i zarządzania - oferujemy świadczenie usług w pełnym zakresie, związanym z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych.

Zakres oferowanych usług:
 • Prowadzenie ewidencji księgowych, takich jak:
  • księgi rachunkowe
  • książki przychodów-rozchodów
  • ewidencje do celów najmu
  • ewidencje ryczałtowa
  • ewidencje VAT
  • ewidencje podatku akcyzowego
 • Reprezentowanie podmiotów gospodarczych w postępowaniu przed:
  • Urzędami i Izbami Skarbowymi
  • Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • Optymalizacja podatkowa
 • Prowadzenie doradztwa podatkowego
 • Prowadzenie audytów podatkowych
 • Reprezentowanie stron przy negocjacjach umów cywilno-prawnych
 • Prowadzenie szkoleń w zakresie należytego stosowania prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
 • Rozliczanie podmiotów gospodarczych z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 • Prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników
 • Rejestrowanie podmiotów gospodarczych, m.in. spółek z o.o., spółek osobowych w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • Pomoc przy likwidacji podmiotów gospodarczych
 • Przygotowanie oraz prowadzenie przekształceń podmiotów gospodarczych
 • Reprezentowanie i prowadzenie podmiotów gospodarczych w postępowaniu administracyjnym i sądowym w ramach prokury
 • Pomoc przy egzekucji podatków

Zasady świadczenia usług

Usługi świadczone są w formie ustalonej z Klientem, także co do czasu i miejsca ich wykonywania. W szczególności, usługi wykonywane są bądź w Kancelarii, bądź w siedzibie Klienta.

W ramach prowadzonej stałej obsługi świadczymy usługi w zakresie sprawowania nadzoru nad wypełnieniem przez przedsiębiorcę podstawowych obowiązków wynikających z przepisów prawa (PROKURA).

Wynagrodzenie

Zasadniczą podstawą w rozliczeniach za wykonane usługi jest czas pracy wg. stawek godzinowych wynoszących od 120 zł + VAT za godzinę pracy księgowej do 350,00 zł + VAT za godzinę pracy doradcy podatkowego.

W razie świadczenia stałej obsługi prawno-podatkowej może zostać wprowadzone wynagrodzenie ryczałtowe, przysługujące w określonej miesięcznie kwocie (za pozostawanie do dyspozycji Klienta).

Stosujemy odrębnie stawki związane z odpłatnością za małe zlecenia, oraz (przy reprezentacji) - będące procentowym udziałem Kancelarii w sprawie.

Za prowadzenie ewidencji księgowych w postaci podatkowej księgi przychodów i rozchodów przysługuje Kancelarii wynagrodzenie w wysokości od 500,00 zł + VAT.

Opłata za usługę uzależniona jest od ilości dokumentów podlegających księgowaniu.

Za prowadzenie ksiąg rachunkowych wynagrodzenie wynosi od 1000,00 zł +VAT. Podobnie jak w powyższym przypadku wysokość wynagrodzenia dla doradcy uzależniona jest od ilości dokumentów. Zaproponowane przez doradcę ceny zawsze podlegają negocjacjom, w zależności od skomplikowania sprawy, budżetu na wykonanie zadania, odległości od klienta etc.

Ubezpieczenie

Właściciel Kancelarii mgr Sławomir Zieleń jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywanie zawodu doradcy podatkowego, na kwotę 50000 EURO na każdą czynność.

Tajemnica zawodowa

Kancelaria zapewnia zachowanie w całkowitej tajemnicy, informacji i dokumentów uzyskanych w związku ze świadczoną obsługą prawno-podatkową, zgodnie z zasadami wyrażonymi w kodeksie etyki zawodowej doradcy podatkowego i ustawie o doradztwie podatkowym


15.12.2016
Konferencja jubileuszowa z okazji 20-lecia ustawy o doradztwie podatkowym
Dnia 14 grudnia odbyła się w Warszawie Konferencja jubileuszowa z okazji 20-lecia ustawy o doradztwie podatkowym
(Czytaj dalej)

31.03.2016
X Ranking Firm i Doradców Podatkowych
31 marca 2016 r., "Dziennik - Gazeta Prawna" ogłosiła wyniki X Rankingu Firm i Doradców Podatkowych. W kategorii Firmy z...
(Czytaj dalej)

11.03.2014
VIII Ranking Firm i Doradców Podatkowych
11 marca 2014 r., „Dziennik – Gazeta Prawna” ogłosiła wyniki VIII Rankingu Firm i Doradców Podatkowych. W kategorii „Fir...
(Czytaj dalej)

13.03.2013
VII Ranking Firm i Doradców Podatkowych
13 marca 2013r., "Dziennik - Gazeta Prawna" ogłosiła wyniki VII Rankingu Firm i Doradców Podatkowych. W kategorii "Firmy...
(Czytaj dalej)

22.03.2012
VI Ranking Firm i Doradców Podatkowych
22 marca 2012r., "Dziennik - Gazeta Prawna" ogłosiła wyniki VI Rankingu Firm i Doradców Podatkowych. W kategorii "Firmy ...
(Czytaj dalej)

14.02.2010
Ranking Doradców Podatkowych
Sławomir Zieleń osiągnął 1 miejsce z tytułu "Najlepsi Doradcy Podatkowi" w kategorii "Podatki dochodowe"- w rankingu Dzi...
(Czytaj dalej)

23.01.2008
"Gazeta Prawna" ogłosiła wyniki II Rankingu Doradców Podatkowych.
23 stycznia 2008r. "Gazeta Prawna" ogłosiła wyniki II Rankingu Doradców Podatkowych. W kategorii "firmy zatrudniające 2...
(Czytaj dalej)

21.06.2007
Ranking firm doradztwa podatkowego
Dziennik "Rzeczpospolita" ogłosił wyniki pierwszej edycji Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego. W rekomendacjach indywid...
(Czytaj dalej)

Góra