• 074 842-35-52
 • biuro@slawomirzielen.com.pl
Obsługa płac i kadr, płacowo-kadrowa

KADRY

Nasza oferta:

 • administrowanie teczkami osobowymi
 • przygotowywanie dokumentów związanych ze stosunkami pracy, zmianami warunków zatrudnienia i innych wymaganych przepisami Kodeksu Pracy
 • kontrola ważności okresowych badań lekarskich i szkoleń bhp
 • ewidencja urlopów, zwolnień lekarskich i innych absencji
 • prowadzenie rejestracji pracowników w ZUS
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
 • nadzór nad prowadzonymi przez Klienta rozliczeniami czasu pracy
 • przygotowywanie raportów kadrowych

PŁACE

Nasza oferta:

 • naliczanie wynagrodzeń
 • przygotowywanie przelewów wynagrodzeń, deklaracji do ZUS i US PIT-4R, PIT-8AR, IFT-1
 • sporządzanie zeznań rocznych pracowników PIT 11, PIT 40
 • sporządzanie i dostarczanie informacji przeznaczonych dla pracowników o wysokości wynagrodzenia, pobranych składkach na ubezpieczenia oraz zaliczkach na podatek dochodowy
 • przygotowywanie raportów dla potrzeb rachunkowości według wzoru uzgodnionego z Klientem
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
 • pełna obsługa umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych
 • rejestracja w ZUS pracowników klienta

    Możemy wykonać Twoje zlecenie interwencyjne w przypadku nagłych i nieprzewidzianych potrzeb. Jesteśmy w stanie doprowadzić w krótkim czasie zaniedbaną dokumentację kadrowo-płacową do obowiązującego standardu w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
    Zrealizujemy wnioski Pańśtwowej Inspekcji Pracy wynikające z wystąpień pokontrolnych i nakazów pokontrolnych.
    Usuniemy usterki i braki w dokumentacji płacowej ujęte w protokołach pokontrolnych US i ZUS.

Jeżeli są Państwo zainteresowanie naszą ofertą zapraszamy do wypełnienia zapytania o ofertę, która ułatwi nam początkową wycenę usług. Mogą rónież Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami telefonicznie lub mailowo.