• 074 842-35-52
 • biuro@slawomirzielen.com.pl
Oferta
naszego biura

Świadczymy następujące usługi

 1. Reprezentowanie podmiotów gospodarczych w postępowaniu przed:
  • Urzędami i Izbami Skarbowymi,
  • Sądami Administracyjnym (Wojewódzkimi oraz Naczelnym),
 2. Doradztwo podatkowe,
 3. Przygotowanie oraz prowadzenie przekształceń podmiotów gospodarczych,
 4. Reprezentowanie podmiotów gospodarczych w różnych postępowaniach administracyjnych i sądowych w ramach prokury,
 5. Reprezentowanie stron przy negocjacjach umów cywilno-prawnych,
 6. Prowadzenie szkoleń dla pracowników w zakresie stosowania prawa podatkowego, w tym:
  • podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych,
  • podatku od towarów i usług (VAT),
  • podatków lokalnych (od nieruchomości, transportowych),
  • procedur podatkowych,
 7. Prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników,
 8. Rejestrowanie podmiotów gospodarczych,
 9. Prowadzenie likwidacji podmiotów gospodarczych,
 10. Prowadzenie ewidencji księgowych:
  • księgi rachunkowe,
  • książki przychodów-rozchodów,
  • inne ewidencje,
 11. Rozliczanie podmiotów gospodarczych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 12. Przejmowanie odpowiedzialności za prowadzenie księgowości i rozliczenia podatkowe w ramach outsourcingu.
 13. Pomoc przy egzekucji podatków
 14. Odzyskiwanie podatków i zasiłków z zagranicy.
  Współpracujemy z firmą CUF Sp. z o.o. w Poznaniu. Dzięki temu przyjmujemy dokumenty dotyczące zwrotów podatku zagranicznego z takich krajów jak: Holandia, Anglia, Niemcy, Szwecja, Irlandia, Norwegia, Belgia, Austria, Dania, USA.

 

Przykładowe oferty

Powyższy katalog jest przykładowy i nie wyczerpuje zakresu usług, które świadczy Kancelaria. Możemy na Państwa życzenie prowadzić szereg działań w zakresie doradztwa podatkowego i doradztwa związanego z prowadzeniem interesów, powyżej nie wskazanych. Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszych usług.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy o kontakt telefoniczny, e-mailem, bądź osobisty: od poniedziałku do piątku, od 8.00 do 16.00.