• 074 842-35-52
 • biuro@slawomirzielen.com.pl
Pracownicy
naszego biura
  1. Sławomir Zieleń – właściciel – Doradca Podatkowy. Magister Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu. Posiada wpis nr 02011 na listę doradców podatkowych prowadzoną przez Krajową Radę Doradców Podatkowych. Prowadzi działalność od 1991 roku. Ukończył studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

   Uzupełniał wiedzę m.in. na:

   • studiach na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego – 1986 (Magister Prawa)
   • studiach podyplomowych na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu – 1992 (zarządzanie i marketing) z wynikiem bardzo dobrym
   • studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu – 1997 (podatki i rachunkowość), studia ukończone z wyróżnieniem.
   • studiach doktoranckich w Polskiej Akademii Nauk – Instytut Nauk Prawnych – 2008

Sławomir Zieleń uczestniczył w pracach Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. doradztwa podatkowego (4 kadencje). Był członkiem Rady Konsultacyjnej „Fiskusa”. 

Były Prezydent ROTARY CLUB Wałbrzych – Świdnica.

Autor publikacji między innymi w Gazecie Prawnej, Rzeczpospolitej, Forum Doradców Podatkowych, Doradcy Podatnika, Vademecum Przedsiębiorcy, „Fiskusie” Lex – Wolters Kluwer. Współautor audycji radiowych na temat podatków w radio i telewizji (TVP 1)

Współautor książki pt. „Leasing w świetle prawa cywilnego i podatkowego”, 2006r. 

Autor takich książek jak:

 • „Obrót nieruchomościami a podatki dochodowe i VAT. Problemy praktyczne – 2011”
 • „Świadczenia pracownicze w ujęciu podatkowym. Problemy praktyczne- 2011”
 • „Obrót nieruchomościami a podatki dochodowe i VAT. Problemy praktyczne 2012”
 • „Świadczenia pracownicze w ujęciu podatkowym. Problemy praktyczne- 2012”
 •  

W rankingach Gazety Prawnej zajmował następujące miejsca:

 • w rankingu z 30 stycznia 2007r. „Gazeta Prawna” sklasyfikowała jego Przedsiębiorstwo na 27 miejscu w Polsce wśród firm doradztwa podatkowego;
 • 23 stycznia 2008r. „Gazeta Prawna” ogłosiła wyniki II Rankingu Doradców Podatkowych. W kategorii „firmy zatrudniające 2 i mniej doradców” Kancelaria została sklasyfikowana na 2 miejscu w Polsce;
 • w ogólnopolskim rankingu „Dziennik Gazeta Prawna ” z 17.02.2010 notowany na 1 miejscu w Polsce wśród doradców podatkowych w kategorii podatków dochodowych,
 • 22 marca 2012r., „Dziennik – Gazeta Prawna” ogłosiła wyniki VI Rankingu Firm i Doradców Podatkowych. W kategorii „Firmy zatrudniające dwóch i mniej doradców” jego Kancelaria została sklasyfikowana na 23 miejscu w Polsce.

Rzeczpospolita” w rankingach:

 • z 21 czerwca 2007r. sklasyfikowała doradcę podatkowego Sławomira Zielenia na:
  • 4 miejscu w Polsce w zakresie podatku VAT,
  • 4 miejsce w Polsce w zakresie procedury podatkowej.
 • z 24 czerwca 2009r. sklasyfikowała jego Kancelarię na 1 miejscu wśród firm na Dolnym Śląsku pod względem wysokości przychodów za rok 2008;
 • z 22 czerwca 2010r. sklasyfikowano jego Kancelarię na 1 miejscu w województwie dolnośląskim.

Prowadził wykłady m.in. dla:

 • Stowarzyszenia Doradców Podatkowych we Wrocławiu,
 • Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Świdnicy,
 • Krajowej Izby Doradców Podatkowych – Oddziały:
  • Lubuski
  • Podkarpacki
  • Podlaski
  • Dolnośląski
  • Śląski
  • Świętokrzyski
  • Opolski
  • Zachodniopomorski
  • Mazowiecki
  • Lubelski
  • Pomorski
  • Mazowiecki
 • Instytutu Studiów Podatkowych „Modzelewski i Wspólnicy” w Warszawie,
 • „Univers Jacyno – Modzelewski” w Zielonej Górze.

Specjalizacja:
Zagadnienia związane z prawem gospodarczym, cywilnym i podatkowym, a w szczególności w zakresie prawa spółek, przekształceń, audytu prawno-podatkowego przedsiębiorstw. Reprezentacja przed NSA i WSA.

DOTYCHCZASOWE OSIĄGNIĘCIA:

 1. Tytuł Doradcy Podatkowego – Egzamin Państwowy z tego zakresu, (wpis stały na listę doradców)
 2. Doświadczenie dydaktyczne:
  1. seria wykładów dla Polskiej Telefonii Cyfrowej „ERA” (za pośrednictwem Instytutu Wspierania Przedsiębiorczości Wrocław) na temat leasingu: (aspekty prawne-podatkowe-bilansowe), podatku VAT w UE oraz strategii podatkowych dla przedsiębiorców
  2. wykłady dla doradców podatkowych, tj. na rzecz:
   • Krajowej Izby Doradców Podatkowych- Oddziały Regionalne we Wrocławiu, Katowicach, Rzeszowie, Białymstoku, Zielonej Górze, Białymstoku, Lublinie, Opolu oddział Pomorski
   • Seria wykładów w ramach podyplomowego Studium Doradców Podatkowych – prowadzonych przez Instytut Studiów Podatkowych „Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. w Warszawie” (Warszawa – Kraków – Sopot)
   • Wykłady i seminaria dla Przedsiębiorców, m in.:
    1. zrzeszonych w Sudeckiej Izbie Przemysłowo Handlowej w Świdnicy
    2. w ramach „Software Konferencje” w Warszawie
    3. dla Grupy Impel Polska,
    4. w ramach programu szkoleń dla Przedsiębiorców organizowane przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego 2001r (około 40 firm)
    5. inne firmy (około 100 firm) – bezpośrednio lub przez firmy szkoleniowe
     • Uniwers Jacyno – Modzelewski Zielona Góra
     • Instytut Wspierania Przedsiębiorstw we Wrocławiu
     • BPF Wrocław
     • Blue Tax Wrocław
 3. Praca naukowo – badawcza
  1. udział w Radzie Konsultacyjnej wydawnictwa „Forum Doradców Podatkowych” w Krakowie
  2. artykuły związane z podatkami , publikowane w:
   • Gazecie Prawnej,
   • Vademecum Przedsiębiorcy i Podatnika,
   • Forum Doradców Podatkowych,
   • Fiskus,
   • Rzeczpospolita,
   • Wydawnictwo Wolters-Kluwer.
  3. studia doktoranckie.
 4. Opinie, miedzy innymi na rzecz:
  1. Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej w Wałbrzychu,
  2. Aeroklubu Polskiego w Lesznie,
  3. Urzędu Miejskiego w Białymstoku,
  4. „Drill Lab”Spółka z o.o. w Zielonej Górze,
  5. „A.L.V. Link”Sp. z o.o. w Wałbrzychu
  6. Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Wałbrzychu;
  7. Fabryki Porcelany „Krzysztof ”w Wałbrzychu;
  8. Uzdrowiskowej Gminy Szczawno – Zdrój;
  9. Gminy Duszniki – Zdrój;
  10. TBS Bielawa;
  11. Miejskiego Zarządu Budynków w Wałbrzychu;
  12. Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu,
  13. Miejskiego Zarządu Budynkami Mieszkalnymi w Bielawie,
  14. „AGROMA” Spółka z o.o. we Wrocławiu,
  15. „SYSTEMY I TECHNOLOGIE” Spółka z o.o. w Polkowicach,
  16. „MEBLE POLONIA” Sp. z o.o. we Wrocławiu,
  17. Spółki Celowej- Wałbrzyskie Centrum Sportowo- Rekreacyjne AQUA ZDRÓJ Sp.zo.o z siedzibą w Wałbrzychu,
  18. Gminy Wałbrzych,
  19. Polska Grupa Uzdrowisk we Wrocławiu
  20. Około 400 mniejszych projektów.
 5. Przekształcenia
  1. jednostek (zakładów) budżetowych w firmy komercyjne,
  2. podmiotów gospodarczych (spółki cywilne -handlowe- indywidualna działalność gospodarcza)
 6. Działania w zakresie:
  • zakładania przedsiębiorstw,
  • wyboru formy prawnej i podatkowej,
  • dokumentacji,
  • rejestracji.
 7. Prowadzenie ewidencji podatkowych i innych finansowych. Sporządzanie biznes planów, analiz dla celów kredytowych, etc.
 8. Reprezentacja podmiotów gospodarczych:
  • pełna (w ramach prokury) oraz stałego wykonywania usługi prawnej,
  • ograniczona ( w zakresie spraw podatkowych) do problematyki podatkowej: Urzędy Skarbowe, Urzędy Kontroli Skarbowej, Gminy, Izby Skarbowe, Wojewódzkie i Naczelny Sąd Administracyjny,
 9. W sporze z udziałem Kancelarii – WSA we Wrocławiu wystąpił z pytaniem prejudycjalnym do ETS/sprawa sygn. akt: C-544/07 Ruffler. TSUE rozstrzygnął sprawę na korzyść podatnika.
 1.  
 2. Joanna Musiał – asystentka Prezesa Zarządu

  Ukończyła studia magisterskie na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu o specjalności: rachunkowość i auditing.

 3. Iwona Rawska – księgowa

  Specjalizacja:
  Prowadzenie ksiąg rachunkowych, ksiąg przychodów i rozchodów, porad w sprawach kadrowo – płacowych.

 4. Urszula Dopart – Współpracownik prowadzący działalność gospodarczą pn. Usługi księgowe Urszula Dopart
  Księgowa zajmująca się prowadzeniem ksiąg rachunkowych, ksiąg przychodów i rozchodów, spraw kadrowo – płacowych.
 5. Joanna Pindelska – Współpracownik
  Doradca Podatkowy z Wrocławia posiadająca wpis na listę doradców podatkowych pod nr 12978.
  Zajmuje się świadczeniem usług z zakresu doradztwa podatkowego

Dodatkowe:

Oprócz stałej grupy pracowników, usługi na rzecz spółki świadczą miedzy innymi:

 • informatycy
 • prawnicy z dużym doświadczeniem procesowym oraz w zakresie, prawa gospodarczego i handlowego
 • Polskie Konsorcjum Doradcze (około 80 podmiotów z całej Polski, o różnych specjalizacjach)
 • Kancelarie adwokackie w Krakowie, Warszawie, Wałbrzychu, Wrocławiu