• 074 842-35-52
  • biuro@slawomirzielen.com.pl
Szkolenia
Oferowane przez nasze biuro

Z naszą Spółką Doradztwa Podatkowego współpracuje Kancelaria Podatkowa Sławomira Zielenia, który oferuje następujące szkolenia:

1. Zmiany w podatku PIT/CIT – obowiązujące od 1.01.2021 r.
2. Przychody z działalności gospodarczej, w podatku dochodowym od osób fizycznych.
3. Koszty w działalności gospodarczej, w podatku dochodowym od osób fizycznych (ze szczególnym uwzględnieniem marketingu).
4. Podatkowa księga przychodów – rozchodów w roku 2021.
5. Kontrakty menagerskie: PIT-CIT-VAT- ZUS.
6. Konsekwencje śmierci podatnika w różnych podatkach.
7. Przekształcenie podmiotu jednoosobowego (również spółki cywilnej- jawnej) w
spółkę z o.o.
8. Opodatkowanie PIT świadczeń pracowniczych.
9. Ordynacja podatkowa:
a) przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania,
b) interpretacje,
c) czynności sprawdzające,
d) odpowiedzialność osób trzecich,
10. Kontrola podatkowa.
11. Podatek VAT: czynności niepodlegające podatkowi oraz należyta staranność.

12. Przychody i koszty poza działalnością gospodarczą w podatku dochodowym od osób fizycznych (kapitały pieniężne, prawa majątkowe, stosunek pracy, odpłatne zbycie, najem).

13. Opodatkowanie podatkiem VAT i dochodowym usług prawnych świadczonych przez osoby fizyczne (adwokaci, radcowie prawni).

14. Spadki i darowizny. Podatek od nieruchomości